Facebook Instagram
EN DE

Člověk a zátiší | Mělnické kulturní centrum

Výstava prací absolventů vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT ČR pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové.

Výstava prací absolventů vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT ČR pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové.

Člověk a zátiší | Mělnické kulturní centrum
Popis služby "Akce" najdete zde.