Facebook Instagram
EN DE

Pivo a pivovarnictví na Nymbursku v minulých časech | Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Výstava

Na celou letní sezónu byla do výstavního sálu a přísálí v bednárně připravena velká výstava z vlastních muzejních sbírek o pivu, jeho vaření a významu v životě polabských venkovanů. Panely s bohatou obrazovou dokumentací přibližují vaření piva a jeho pití od pradávných dob do nedávné minulosti. Velká část výstavy je věnována hlavně bývalým panskými pivovarům na Nymbursku a jejich historii. Ze všech deseti nakonec zůstal v nepřetržitém provozu jen bývalý měšťanský pivovar v Nymburce, spojený s osobností Bohumila Hrabala - v Poděbradech a v Kounicích se začalo až nedávno vařit pivo po mnohaleté přestávce. Ve vitrínách jsou vystaveny různé předměty, používané k manipulaci se sladem a chmelem a ukázky starého pivovarnického zařízení. Vedle vybavení bednářské dílny z dymokurského pivovaru doplňuje výstavu také mnoho typických pivních nádob – od sudů a lahví po nejrůznější džbány, sklenice, žejdlíky a půllitry. Část výstavy je věnována i starým vesnickým hospodám a jejich místu ve společenském životě vesnice. Sem patří i interiér hospody z konce 19. století. Většina jeho vybavení se dostala do muzejních sbírek při vyklízení nedaleké místní hospody Na růžku.

Pivo a pivovarnictví na Nymbursku v minulých časech | Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
Popis služby "Akce" najdete zde.