Facebook Instagram
EN DE

Příroda Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska

Český svaz ochránců přírody Klenice se už dvacet let věnuje organizaci a realizaci ekologických a ochranářských projektů, osvětě a propagaci ochrany životního prostředí v Mladé Boleslavi a okolí.

Spolupracuje při tom s městem Mladá Boleslav, školkami, školami, řadou firem i neziskovek. Pravidelně spolupořádá akce s celonárodním přesahem, např. Ukliďme Česko nebo Den země. Heslem svazu je Poznej a chraň přírodu s námi. Na výstavě, která mapuje činnost ochránců za celých dvacet let jejich existence, se můžete přesvědčit, zda se jim to heslo daří naplňovat.

Vernisáž proběhne 2. 5. 2024 od 17 hodin.

Příroda Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska
Popis služby "Akce" najdete zde.