EN DE

Putování za předky

3. srpna - 17. listopadu 2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Výstava k 50. výročí založení genealogického a heraldického spolku představuje rodové vazby našich předků a jejich průzkum.

Putování za předky

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze (ČGHSP) byla založena v roce 1969 a navazuje na starší tradice Rodopisné společnosti československé a dnes má téměř tisíc členů.  Zaměřuje se především na rozvíjení občanské i šlechtické genealogie, heraldiky, jakož i dalších pomocných věd historických a na pomoc členům při získávání teoretických znalostí v oblasti rodopisného bádání a jejich následném praktickém uplatňování. Pojďte s námi pátrat po kořenech našich předků a poznávat minulost, abychom lépe pochopili přítomnost a mohli jsme se směle vypravit vstříc budoucnosti!

Popis služby "Akce" najdete zde.