Facebook Instagram
EN DE

Sklo v architektuře 20. století | Mělnické kulturní centrum

Výstava

Vznik a vývoj moderní architektury se tradičně vykládá z nástupu nových materiálů a jimi umožněných konstrukcí, především betonu a oceli. Jejich vlastnímu výrazu budou věnovány následující dvě přednášky, nejdříve se ale podíváme na materiál, který se mohl právě díky betonovým a ocelovým konstrukcím nově uplatnit – sklo. Využití jeho výrazových možností v architektuře bude přednáška sledovat v celém časovém a stylovém rozpětí od předstupňů v 19. století po současnost.

Sklo v architektuře 20. století | Mělnické kulturní centrum
Popis služby "Akce" najdete zde.