Facebook Instagram
EN DE

Jeruzalém na Labi – kolínský židovský klenot

Bývalá židovská čtvrť náleží k nejcennějším památkám svého druhu na území Čech.

Jeruzalém na Labi – kolínský židovský klenot

V Kolíně se dochovala část židovského ghetta se synagogou a dva židovské hřbitovy. Nově vznikla Stolperstein stezka, která připomíná památku zavražděných kolínských Židů.

Kolínská synagoga je jedna z nejstarších a nejcennějších synagog na území Čech. Svému účelu sloužila s omezeními až do zániku Židovské náboženské obce v Kolíně v roce 1953.

Na starém židovském hřbitově se pochovávalo do roku 1887 a najdeme zde téměř 2700 náhrobků, je zde pochován i jediný syn pražského rabína Jehudy Löwa (Maharala) Becalel, který v Kolíně zastával funkci rabína a založil zde ješivu (talmudistickou školu). Na novém hřbitově se pohřbívá dodnes, roku 1950 zde byl odhalen památník obětem holocaustu.

www.jeruzalemnalabi.cz

Popis služby "Zajímavosti" najdete zde.